Aktualności

Dotychczasowe edycje budżetu obywatelskiego w Łodzi pokazały, że mieszkańcy i mieszkanki naszego miasta chcą aktywnie zmieniać rzeczywistość wokół siebie. Efekt? W każdej z dwóch poprzednich edycji zgłoszono po kilkaset pomysłów! Znakomita większość ze zgłoszonych propozycji okazała się możliwa do realizacji i została poddana pod głosowanie. Jeśli składałeś/ składałaś propozycję zadań w poprzednich edycjach – koniecznie sprawdź co…

More info

Zapraszamy na spotkanie dotyczące budżetu obywatelskiego i jego funkcjonowania w Medellin (Kolumbia) oraz szczegółowy opis projektu “La Comuna 9. Odzyskując Miasto”. Projekt “La Comuna 9” ma za zadanie wywołać dyskusję na temat budżetu partycypacyjnego w polskich miastach, które mają już doświadczenie z tym narzędziem demokracji uczestniczącej. Podstawą do rozmowy będzie film dokumentalny „La Comuna 9. Odzyskując…

More info

Projekt Ogrody Karskiego (P0129) w głosowaniu we wrześniu 2014 roku uzyskał poparcie 2477 osób. Zadanie miało być realizowane w 2015 roku za kwotę 2 325 000 zł. Jak jednak informują wnioskodawcy – po spotkaniu z władzami Łodzi – projekt nie zostanie zrealizowany. Poniżej list/ relacja wnioskodawców ze spotkania: “Ogrody Karskiego to projekt, mający wielkie poparcie…

More info

Raport z prac Zespołu ds. Budżetu Obywatelskiego w Mieście Łodzi zawierający rekomendacje dotyczące III edycji budżetu obywatelskiego Zespół ds. Budżetu Obywatelskiego przyjął w trakcie 10 spotkań, jakie odbył w okresie od 8 grudnia 2014 r. do 29 stycznia 2015 r., szereg ustaleń dotyczących III edycji budżetu obywatelskiego rekomendowanych Prezydentowi Miasta Łodzi do rozważenia. Zostały one uporządkowane i przedstawione w…

More info

23 lutego 2015 roku, o godzinie 10.30 obyła się konferencja prasowa podczas której przedstawiono przedstawiono zmiany w zasadach budżetu obywatelskiego na 2016 rok dla Łodzi. Zmiany te obejmują między innymi: ograniczenie maksymalnej kwoty jednego zadania do 25% puli środków na dany obszar (np. jeśli pula na projekty ogólnomiejskie będzie wynosiła 10 mln zł, to jedno…

More info

W połowie lutego wnioskodawczyni projektu pierwszego parku na Starym Polesiu „Ogrodów Karskiego”, Marta Karbowiak, została zaproszona na spotkanie do Biura Architekta Miasta, na którym oprócz dyrektora BAM-u byli obecni również dyrektorzy Miejskiej Pracowni Urbanistycznej, Wydziału Gospodarki Komunalnej oraz kilkoro urzędników z tych instytucji. Naprzeciwko tej jakże potężnej i wysokiej rangą reprezentacji UMŁ zasiadła wspomniana wnioskodawczyni,…

More info

107 zadań przekazanych do realizacji z listy tych zgłoszonych przez mieszkańców, 15 realizatorów (jednostek miasta) i 90% skuteczność realizacji zadań w ciągu 12 miesięcy. Które zadania zostały/ nie zostały wykonane w terminie i dlaczego? 97 zadań zostało wykonanych w terminie (pełna lista dostępna tutaj) 6 zadań zostało „prawie” wykonanych (wyjaśnienia przy poszczególnych zadaniach) 1. B0044…

More info

Poniżej znajduje się lista 97 zrealizowanych zadań (ze 107), zgłoszonych przez mieszkańców do budżetu obywatelskiego na 2014 rok. ID projektu – to numer zadania nadany przez UMŁ Tytuł projektu – to nazwa zadania i lokalizacja wybrana przez wnioskodawcę (mieszkańca/ mieszkankę Łodzi) Jednostka realizująca – to nazwa wydziału bądź jednostki Urzędu Miasta Łodzi, która była odpowiedzialna…

More info

Przedstawiony przez Zarząd Dróg i Transportu harmonogram był prosty: przeanalizować lokalizacje, w marcu 2014 roku ogłosić przetarg i najpóźniej we wrześniu zakończyć malowanie. Do końca grudnia 2013 ustalono z wnioskodawcą listę lokalizacji śluz rowerowych. Pod koniec stycznia gotowe były zmiany organizacji ruchu, zakres prac i kosztorys – czyli wszystko zgodnie z planem. Do czasu. W…

More info

Zadanie polegające na naprawie torowiska i jezdni na skrzyżowaniu ulic Dąbrowskiego i Śmigłego-Rydza zostało zgłoszone do pierwszej edycji budżetu obywatelskiego. W głosowaniu, we wrześniu 2013 roku, projekt poparło 1636 osób. Niestety zadanie nie “wygrało” podczas konsultacji i głosowania mieszkańców, jednak zostało przekazane do realizacji w ramach dodatkowych 10 mln zł przekazanych przez prezydent Łodzi. Przedstawiony…

More info