Aktualności

Informacja dla osoby składającej formularz zgłoszeniowy propozycji zadania do budżetu obywatelskiego na 2016 rok

1. Wypełnienie punktów formularza oznaczonych „*” jest obowiązkowe.

2. Tabela z danymi autorów propozycji zadania zawierająca m.in. kontakty do nich (pkt 13 formularza) powinna być wypełniona na odrębnej karcie.

3. Urząd Miasta Łodzi zastrzega sobie:
a) możliwość korekty nazwy osiedla, którego dotyczy zgłoszone zadanie,
b) możliwość ograniczenia tytułu zadania do 15 wyrazów (w porozumieniu z wnioskodawcą),
c) możliwość ograniczenia skróconego opisu zadania do 50 wyrazów (w porozumieniu z wnioskodawcą),
d) wprowadzenie w tytule zadania, lokalizacji oraz opisie skróconym zadania zwyczajowo stosowanych skrótów np. PM (przedszkole miejskie), SP (szkoła
podstawowa), LO (liceum ogólnokształcące), PG (publiczne gimnazjum), ZSO (zespół szkół ogólnokształcących), ZSP (zespół szkół ponadgimnazjalnych), ul., al., pl.,
e) przeniesienie wszystkich numerów działek wymienionych w lokalizacji zadania do pkt. 4 formularza.

4. Osoby wymienione w formularzu jako autorzy propozycji zadania upoważnieni do kontaktu z UMŁ są osobami, które w imieniu wszystkich autorów mogą dokonywać zmian we wniosku łącznie z możliwością wycofania wniosku.

5. Osoby wymienione w formularzu jako autorzy propozycji zadania będą informowane mailowo lub telefonicznie o posiedzeniu Doraźnej Komisji ds. Budżetu Obywatelskiego Rady Miejskiej w Łodzi, na którym będzie rozpatrywana ich propozycja. Posiedzenia Doraźnej Komisji ds. Budżetu Obywatelskiego Rady Miejskiej w Łodzi będą się odbywały w dniach od 15 czerwca do 26 sierpnia br.

6. Wszelkie informacje dotyczące zgłoszonych propozycji, posiedzeń Doraźnej Komisji ds. Budżetu Obywatelskiego oraz głosowania dostępne są na stronie internetowej.

Dodatkowych informacji udzielają:

  • Stowarzyszenie Topografie w ramach prowadzonego doradztwa (od poniedziałku do piątku 13.04 – 27.05
    w godzinach 13.00 – 19.00 pod numerem telefonu: tel 42 288 60 01)
  • Pracownicy Urzędu Miasta Łodzi (lista kontaktów)

Przydatne materiały: