Aktualności

Urząd Miasta Łodzi zaprasza na otwarte posiedzenia Doraźnej Komisji ds. Budżetu Obywatelskiego, podczas których będą rozpatrywane wnioski złożone do budżetu obywatelskiego. Wszystkie posiedzenia Komisji rozpoczynają się o godzinie 16:30 w Dużej Sali Obrad Rady Miejskiej w Łodzi (ul. Piotrkowska 104, klatka B, II piętro. UWAGA! Wejście od pl. Komuny Paryskiej).

 •  29 czerwca 2015 roku (lista omawianych wniosków)
 •  3 lipca 2015 roku (lista omawianych wniosków)
 •  13 lipca 2015 roku
 •  15 lipca 2015 roku
 •  16 lipca 2015 roku
 •  27 lipca 2015 roku
 •  29 lipca 2015 roku
 •  30 lipca 2015 roku
 •  10 sierpnia 2015 roku
 •  12 sierpnia 2015 roku
 •  13 sierpnia 2015 roku
 •  14 sierpnia 2015 roku
 •  17 sierpnia 2015 roku

Komisja obradować będzie w składzie: Bogusław Hubert (przewodniczący), Tomasz Głowacki (wiceprzewodniczący), Małgorzata Moskwa-Wodnicka (wiceprzewodnicząca), Monika Malinowska-Olszowy, Urszula Niziołek-Janiak.


Jakie są możliwe opinie komisji?

Do zadań komisji należy zaopiniowanie każdego wniosku złożonego przez mieszkańców do budżetu obywatelskiego na 2016 rok. To od decyzji komisji zależy czy dany wniosek trafi na listę do głosowania i mieszkańcy będą mogli na niego głosować we wrześniu.

 • Opinia wydziału merytorycznego: pozytywna -> takie wnioski są najczęściej od razu “przepuszczane” na listę do głosowania we wrześniu -> opinia komisji pozytywna
 • Opinia wydziału merytorycznego: negatywna -> takie wnioski są szczegółowo omawiane na posiedzeniach komisji. Głos może zabrać wnioskodawca (aby “obronić” swój projekt), wypowiadać się mogą mieszkańcy, odpowiedzi i uzasadnienia negatywnej opinii udzielają także pracownicy z wydziału merytorycznego. Dopiero po zapoznaniu się ze wszystkimi informacjami członkowie komisji Rady Miejskiej decydują czy wydać opinię pozytywną (wtedy wniosek “przechodzi”), czy negatywną (wniosek zostaje odrzucony i nie znajdzie się na listach do głosowania) czy też odsyłają wniosek do ponownego rozpatrzenia przez wydział merytoryczny.

Gdzie znaleźć informację jaka jest opinia wydziału merytorycznego na temat konkretnego?


Skąd mam wiedzieć na którym posiedzeniu będzie omawiany mój wniosek (wniosek, który mnie interesuje)?

 • Wykaz wniosków omawianych na każdym z posiedzeń komisji ds. budżetu obywatelskiego jest umieszczany na stronach UMŁ; dodatkowo wnioskodawcy omawianych wniosków otrzymują zaproszenie e-mailem.