Jak to działało (II edycja BO)

Jak to działa?

Jak to działa? Dowiedz się, jak zgłosić propozycję zadania do budżetu obywatelskiego!

Budżet obywatelski to część budżetu miasta Łodzi przeznaczona do dyspozycji mieszkańców i mieszkanek. Oznacza to, że podobnie jak w pierwszej edycji, będziesz mógł bezpośrednio zadecydować, na co zostanie wydana część środków publicznych.

Rok temu w powszechnym głosowaniu wybrano aż czterdzieści siedem projektów kosztujących około dwudziestu milionów złotych. Teraz pomysłów może być nawet więcej. Na drugą edycję budżetu obywatelskiego w Łodzi przeznaczono aż czterdzieści milionów złotych.

Kto może zgłosić swoje propozycje? Każdy łodzianin i łodzianka bez względu na wiek. Każdy, kto mieszka w Łodzi, nawet jeżeli nie jest tu zameldowany.


Czterdzieści milionów złotych – tyle wynosi kwota drugiej edycji budżetu obywatelskiego. Po sześć milionów złotych przeznaczono na projekty realizowane w każdej z pięciu dawnych dzielnic miasta: Bałuty, Górna, Polesie, Śródmieście, Widzew. Dziesięć milionów zarezerwowano na projekty ogólnomiejskie.

Jak zgłosić swoje zadanie? Jakie projekty mogą zostać zrealizowane z budżetu obywatelskiego? Na tej stronie wyjaśnimy Ci, jak je przygotować, w jaki sposób wypełnić formularz i gdzie go złożyć. Dowiesz się także, co dzieje się dalej z Twoim zadaniem i jak wygląda wrześniowe głosowanie.


1. Zastanów się, czego brakuje w Łodzi.

w1_kampania_inform_symbolPieniądze można przeznaczyć na zadania, które leżą w kompetencjach gminy i powiatu. Ten bardzo szeroki katalog obejmuje różnorakie obszary, począwszy od ochrony środowiska, budowy dróg czy polityki społecznej, poprzez edukację, kulturę, sport, a na sprawach związanych z bezpieczeństwem kończąc. Zastanów się przez chwilę – czego Ci brakuje w mieście? Co należałoby stworzyć lub zmienić? Czy potrzebne są nowe inwestycje, a może jakieś nowe działania kulturalne czy edukacyjne?

Jeżeli masz już pomysł, kolejnym etapem jest zdobycie informacji, jak go zgłosić do realizacji. Możesz je znaleźć tutaj, możesz też wziąć udział w jednym z trzydziestu sześciu spotkań informacyjno-konsultacyjnych, bądź porozmawiać z nami w czasie bezpłatnych usług doradczych (między piątym a dwudziestym ósmym maja). Skorzystaj także z forum internetowego – znajdziesz tam opinie i pomysły innych mieszkańców i mieszkanek, dowiesz się więcej na temat procedury składania wniosków.


2. Mam pomysł. Co dalej?

1w_mapa_wlasnTwoje zadanie może mieć charakter lokalny bądź ogólnomiejski. Zadania lokalne to takie, które odpowiadają na potrzeby mieszkańców jednego z wydzielonych rejonów pokrywających się granicami z dawnymi dzielnicami: Bałut, Górnej, Polesia, Śródmieścia bądź Widzewa. Oznacza to, że muszą być albo zlokalizowane w danym rejonie (jeśli mowa o inwestycji), albo skierowane do łodzian i łodzianek zamieszkujących jeden z wymienionych terenów. Maksymalna kwota zadania tego typu nie może przekraczać sześciu milionów złotych.

Jeżeli masz pomysł na zadanie lokalne, którego koszt szacunkowy przekracza finansowo kwotę przeznaczoną dla danego rejonu, możesz zgłosić swój projekt jako ogólnomiejski. To taki, który spełnia przynajmniej jeden z poniższych warunków:

 • szacunkowe koszty realizacji zadania przekraczają kwotę środków przeznaczonych na budżet obywatelski dla danego rejonu Łodzi;
 • dotyczy potrzeb mieszkańców więcej niż jednego rejonu Łodzi;
 • miejsce realizacji zadania nie jest przypisane do jednego rejonu Łodzi.

O tym, czy zadanie jest lokalne, czy ogólnomiejskie, decyduje w dużej mierze wnioskodawca. W niektórych przypadkach rozróżnienie nie jest bowiem ostre. Przykładowo remont ulicy może być zarówno zadaniem lokalnym, jak i dotyczącym mieszkańców i mieszkanek całego miasta. Wszystko zależy od tego, w jaki sposób zidentyfikujesz i opiszesz osoby, które najbardziej skorzystają na realizacji Twojego pomysłu.

Zastanów się dobrze przed podjęciem ostatecznej decyzji. Od tego, czy zadanie określisz jako lokalne, czy ogólnomiejskie zależy, kto będzie mógł na nie zagłosować. Na zadania lokalne mogą bowiem oddać swoje głosy tylko mieszkańcy i mieszkanki wybranego rejonu. W przypadku zadań ogólnomiejskich, poprzeć pomysł w głosowaniu mogą wszyscy łodzianie i łodzianki bez względu na obszar zamieszkania. Jak pokazuje przykład pierwszej edycji, konkurencja na liście ogólnomiejskiej była największa. Każde rozwiązanie ma więc plusy i minusy.


Bez względu na to, czy zadanie dotyczyć będzie konkretnego rejonu czy też całego miasta, musi być możliwe do zrealizowania w ciągu jednego roku.

Jeśli udało Ci się ustalić, jaki charakter będzie miało Twoje zadanie, pora zapoznać się z formularzem zgłoszeniowym

Do góry


3. Jak wypełnić formularz?

1jak_to_dzialaFormularz zgłoszeniowy propozycji zadania jest dostępny tutaj. Możesz także otrzymać papierową wersję na spotkaniach informacyjno-edukacyjnych.

Formularz jest dość szczegółowy. Masz możliwość dokładnego opisania swojego projektu. To ważne – w kolejnym etapie budżetu urzędnicy oraz radni sprawdzą, czy zadanie uda się wykonać w ciągu jednego roku, czy należy do zadań miasta, czy jest zgodne z prawem.

Oprócz tytułu projektu (nie powinien być dłuższy niż piętnaście słów) i określenia rejonu miasta, którego będzie dotyczył, w przypadku zadań inwestycyjnych i remontowych musisz wskazać jego dokładną lokalizację. Nie wystarczy więc na przykład napisać, że w jednym z rejonów przydałoby się więcej terenów zielonych albo, że warto by wyremontować drogi – należy również wskazać, w jakim konkretnie miejscu takie działania mają zostać zrealizowane.

Zaznaczenie dokładnej lokalizacji jest bardzo ważne i może zadecydować o tym, czy propozycja będzie poddana pod głosowanie. Ponieważ w budżecie obywatelskim decydujemy o środkach publicznych, nie mogą być one wydawane na inwestycje, które mają powstać na terenach prywatnych. Mogą natomiast powstawać na terenie, który należy do miasta na którym jest to prawnie dozwolone. By ułatwić Ci zorientowanie się, które tereny mają taki status, Urząd Miasta Łodzi przygotował specjalną mapę – obszary zaznaczone na różowo, to te, na których możesz planować swoje zadania.

Oprócz określenia lokalizacji w formularzu projektu należy:

 • napisać skrócony opis zadania w maksymalnie pięćdziesięciu słowach – to z tym opisem zapoznają się w pierwszej kolejności mieszkańcy i mieszkanki za sprawą materiałów informacyjnych;
 • opisać szczegółowo proponowane zadanie, w tym wskazać poszczególne etapy jego realizacji. W tym roku nie ma ograniczenia co do liczby wyrazów, więc można w tym miejscu zawrzeć wszystkie potrzebne informacje;
 • uzasadnić potrzebę realizacji – wyjaśnić, na jakie potrzeby projekt odpowiada oraz dlaczego warto go sfinansować z pieniędzy publicznych;
 • wskazać beneficjentów – opisać grupy mieszkańców i mieszkanek, które skorzystają na tym, że projekt zostanie wprowadzony w życie;
 • przygotować szacunkowe koszty zadania – podać, jakie są jego części składowe ile będzie kosztowała ich realizacja (zobacz wyceny przygotowane przez Urząd Miasta Łodzi)

Do wniosku można również dołączyć zdjęcia, mapy lub rysunki czy wizualizacje, jeśli będą pomocne. Nie są one jednak obowiązkowe.

Do góry


4. Formularz wypełniony. Co dalej?

1w_skladanie_ofertBy złożyć gotowy formularz zgłoszeniowy w Urzędzie Miasta Łodzi, potrzebujesz jeszcze jednej rzeczy – poparcia piętnastu osób. Wystarczy, że podpiszą się one na dołączonej do formularza liście. Potrzebujesz dokładnie tylu głosów – większe poparcie dla Twojego zadania będzie miało znaczenie dopiero we wrześniu, czyli w trakcie głosowania.

Wypełniony formularz z propozycją zadania należy złożyć w Urzędzie Miasta Łodzi pomiędzy 11 kwietnia 2014 r. a 28 maja 2014 r. (do godziny 16). Możesz wykorzystać ten czas na dodatkowe sprawdzenie swojego zadania – skontaktować się z nami w ramach doradztwa bądź zapytać bezpośrednio urzędników. Pamiętaj jednak o tym, że w przypadku zadań nie decyduje data stempla pocztowego – formularze muszą wpłynąć do Urzędu Miasta Łodzi 28 maja 2014 r. do godziny 16!

Gdzie złożyć formularze zgłoszeniowe zadania?

Wypełnione formularze zgłoszeniowe z propozycjami zadań do budżetu obywatelskiego można przekazać w godzinach pracy Urzędu Miasta Łodzi:

 • do Biura ds. Partycypacji Społecznej w Departamencie Prezydenta Urzędu Miasta Łodzi, ul Piotrkowska 115, lewa oficyna, II piętro;
 • do Kancelarii Urzędu w Wydziale Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami w Departamencie Obsługi i Administracji Urzędu Miasta Łodzi w lokalizacjach:
  • ul. Zachodnia 47;
  • al. Politechniki 32;
  • ul. Krzemieniecka 2b;
  • al. Piłsudskiego 100;
  • ul. Piotrkowska 104;
  • ul. Piotrkowska 153;

Formularze wraz z listami poparcia można również złożyć korespondencyjnie wysyłając je na adres: Kancelaria Urzędu w Wydziale Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami w Departamencie Obsługi i Administracji Urzędu Miasta Łodzi, ul. Piotrkowska 104, 90-926 Łódź. Należy jednak pamiętać o tym, że w tym wypadku liczy się nie data nadania, lecz wpłynięcia do urzędu. Innymi słowy, przesyłka musi fizycznie trafić do Urzędu Miasta Łodzi najpóźniej 28 maja 2014 r. do godziny 16.

Do góry


5. Formularz złożony. Czy to oznacza, że zadanie zostanie zrealizowane w przyszłym roku?

WebZanim zadanie zostanie uwzględnione na listach do głosowania i zatwierdzone do realizacji, musi jeszcze zostać sprawdzone pod kątem kompletności, formalno-prawnym i wykonalności.

Formularz zgłoszeniowy, który dostarczasz do Urzędu Miasta Łodzi musi być wypełniony w całości – jeżeli pozostawisz puste pola, przedstawiciele komórki merytorycznej Urzędu Miasta Łodzi skontaktują się z Tobą i poproszą o uzupełnienie. Warto jednak sprawdzić wcześniej, czy Twoja propozycja zadania spełnia poniższe warunki:

 • zadanie musi mieścić się w zakresie zadań gminy bądź powiatu – by sprawdzić, czy tak jest, zajrzyj do przygotowanej przez nas listy zadań gmin i powiatu wraz z przykładami;
 • propozycja zadania musi być zgłoszona na odpowiednim formularzu;
 • propozycja zadania inwestycyjnego albo remontowego musi zostać zlokalizowana na terenie, na którym realizacja podobnego pomysłu jest prawnie możliwa. Przede wszystkim chodzi więc o tereny należące do miasta bądź pozostające w jego władaniu;
 • przeanalizuj, czy udało Ci się dobrze zorientować w cenach i określić szacunkowe koszty Twojego pomysłu – to ważne z punktu widzenia ustawowych wymogów gospodarności;
 • projekt da się zrealizować w ciągu jednego roku – budżet obywatelski pozwala realizować tylko te zadania, których realizacja w całości zmieści się w roku 2015;
 • koszty realizacji Twojej propozycji nie mogą być wyższe niż środki przeznaczone na dany rejon (w przypadku zadań lokalnych maksymalna kwota wynosi 6 mln zł) lub poziom ogólnomiejski (w przypadku zadań ogólnomiejskich koszt realizacji nie może przekroczyć 10 mln zł).

Po złożeniu Twój projekt trafia do Biura ds. Partycypacji Społecznej w Departamencie Prezydenta Urzędu Miasta Łodzi, które prowadzi rejestr złożonych formularzy z propozycjami zadań zgłoszonych do budżetu obywatelskiego i przekazuje te formularze do odpowiednich komórek merytorycznych w celu przeprowadzenia analizy merytorycznej zadań zgłoszonych do budżetu obywatelskiego.

Komórki te mają na przeprowadzenie analizy trzydzieści pięć dni, po czym przekazują karty analiz do Biura ds. Partycypacji Społecznej. Stamtąd niezwłocznie trafią do Doraźnej Komisji ds. Budżetu Obywatelskiego Rady Miejskiej w Łodzi. Tam zapadnie decyzja o tym, które propozycje zadań zostaną poddane pod głosowanie, a które nie. Wszystkie te trudne decyzje zostaną szczegółowo uzasadnione na piśmie i udostępnione wszystkim zainteresowanym.

Wszyscy mamy świadomość, że błędy zdarzają się nawet najlepszym. Co, jeżeli zdarzy się to i Tobie? Nie musisz się martwić – komórki merytoryczne mają obowiązek skontaktowania się z Tobą i poproszenia o uzupełnienie Twojego wniosku w ciągu pięciu dni. Dopiero gdy odmówisz, Twój projekt nie będzie dalej rozpatrywany. O tym, czy Twój wniosek przeszedł weryfikację i znajduje się na liście, dowiesz się na początku września z listy opublikowanej m.in. na stronie internetowej Urzędu Miasta Łodzi (zakładka „Budżet obywatelski), w Biuletynie Informacji Publicznejczy tutaj.

Może się także zdarzyć, że Twoje zadanie pokryje się z zadaniem złożonym przez kogoś innego – będzie podobne lub będzie dotyczyło tego samego terenu. W tej edycji budżetu obywatelskiego Urząd Miasta Łodzi postanowił pomóc autorom zbieżnych projektów – jeżeli taka sytuacja wystąpi, zorganizujemy dla Ciebie dwa dodatkowe spotkania w czerwcu.

Niezależne od tego, czy jesteś twórcą projektu, czy osobą zainteresowaną tym, jakie zadania trafiły na listę, już teraz zapraszamy Cię na sześć spotkań podsumowujących ten etap konsultacji. Pięć z nich będzie dotyczyć projektów lokalnych, szóste natomiast poświęcone zostanie projektom ogólnomiejskim. Spotkania odbędą się we wrześniu. Więcej informacji na ten temat pojawi się w sierpniu.

Możesz także poinformować innych o swoim zadaniu za sprawą forum internetowego – na początku czerwca uruchomimy w jego ramach możliwość zarejestrowania się na nim dla wnioskodawców. To da Ci nie tylko możliwość zaprezentowania swojego zadania, ale będzie też okazją do sprawdzenia, czy nikt nie złożył podobnych zadań bądź zadań na tym samym terenie.

Do góry


6. Moje zadanie jest w porządku. Co teraz?

1w_glosowanieBudżet obywatelski to nie tylko zgłaszanie zadań do realizacji, ale przede wszystkim to powszechne głosowanie, w którym zostaną wyłonione te zadania, które zostaną zrealizowane w 2015 roku.

Kto może głosować?

W przypadku tego etapu istnieje jedno ograniczenie: głosować mogą mieszkańcy i mieszkanki miasta, którzy ukończyli szesnaście lat. Nie jest istotne, czy ktoś jest w Łodzi zameldowany. Podczas wypełniania karty do głosowania każdy głosujący będzie musiał po prostu oświadczyć, że jest mieszkańcem danego rejonu Łodzi albo Łodzi, w przypadku głosowania na zadania ogólnomiejskie.

Przebieg głosowania:

Głosowanie nad projektami zgłoszonymi do realizacji w 2015 roku odbywać się będzie za sprawą specjalnie do tego celu przygotowanych kart, które zostaną udostępnione na tydzień przed głosowaniem. Samo głosowanie rozpocznie się 20 września i potrwa aż dziewięć dni, czyli do 28 września.Ostatniego dnia punkty do głosowania będą czynne do godz. 18, a przez internet będzie można głosować nawet do godz. 24.00.

Każdy głosujący będzie mógł poprzeć maksymalnie pięć projektów z dzielnicy w której mieszka oraz pięć projektów ogólnomiejskich.

Zagłosować będzie można poprzez:

 • wypełnienie kart do głosowania w punktach głosowania, których lista zostanie opublikowana w odrębnym ogłoszeniu do dnia 5 września 2014 r.;
 • przekazanie wypełnionych kart do głosowania bezpośrednio do wyznaczonych punktów głosowania;
 • przekazanie wypełnionych kart do głosowania bezpośrednio albo pocztą na adres: Kancelaria Urzędu w Wydziale Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami w Departamencie Obsługi i Administracji Urzędu Miasta Łodzi, ul. Piotrkowska 104, 90-926 Łódź;
 • wypełnienie kart interaktywnych do głosowania przez internet, dostępnych w okresie głosowania na stronie Urzędu Miasta Łodzi pod adresem internetowym http://www.uml.lodz.pl (wejście poprzez zakładki: „Samorząd”, „Konsultacje społeczne”).

Inaczej niż w poprzedniej edycji będzie wyglądać karta do głosowania. Tym razem, zamiast wybierać z obszernej listy projektów, będziesz musiał znać numery identyfikacyjne (ID) zadań, które Cię interesują. Numery te trzeba będzie wpisać w odpowiednim miejscu na kartach do głosowania.

Opisane i opatrzone numerami ID zadania będzie można przejrzeć na naszej stronie internetowej, w Biurze ds. Partycypacji Społecznej, ul. Piotrkowska 115, jak również w punktach informacyjnych Urzędu Miasta Łodzi zlokalizowanych na Piotrkowskiej 104 oraz w siedzibach byłych delegatur. Będą one także dostępne na wrześniowych spotkaniach – targach projektowych, o których poinformujemy dokładniej w sierpniu oraz oczywiściew punktach do głosowania.

Zrealizowane zostaną te inicjatywy, na które zagłosuje najwięcej z nas. Jeżeli chcesz, by budżet obywatelski faktycznie był taki, wypełnij formularz i poprzyj maksymalnie pięć najlepszych Twoim zdaniem propozycji w swoim rejonie oraz maksymalnie pięć pomysłów ogólnomiejskich. Tylko działając razem, uda nam się zmienić Łódź!