Poprzednie edycje

Zmieniaj Łódź.

Pomóż wydać 20 milionów złotych!

Do tej pory finansowanie inicjatyw obywatelskich było skomplikowane i trudne. Po pierwsze, należało uczynić z inicjatywy cały ruch obywatelski i poszukiwać setek głosów. Po drugie, nawet jeżeli inicjatywa zyskała odpowiedni rozgłos i poparcie, o efekcie końcowym decydował ktoś inny. Jeżeli nawet decyzja była pozytywna, to niekoniecznie pozostawała w mocy – zmieniały się budżety, władza itp. Gdyby tę sytuację odwrócić? Gdyby wyobrazić sobie sytuację idealną, omijającą tego typu przeszkody? Na tej idei właśnie opiera się koncepcja budżetu obywatelskiego.


Budżet obywatelski, zwany również partycypacyjnym, to specjalnie wydzielona kwota z budżetu naszego miasta, o wydaniu której zadecydujemy bezpośrednio my – mieszkańcy i mieszkanki Łodzi. Wpierw będziemy mieli możliwość przygotowania i zgłoszenia propozycji zadań, a potem wskazania w powszechnym głosowaniu tych pomysłów, które zostaną zrealizowane w roku 2014. 

Podobne rozwiązania, sprzyjające pobudzeniu aktywności obywatelskiej i lepszemu wydawaniu publicznych pieniędzy, stosowane są z powodzeniem na całym świecie. Szacuje się, że obecnie o części środków budżetowych decydują mieszkańcy i mieszkanki blisko półtora tysiąca miast w Ameryce Południowej i Północnej, Europie, Afryce oraz Azji. W Polsce, budżet obywatelski jako pierwszy wprowadził Sopot w 2011 roku. Teraz także Łódź dołączyła do grona innowatorów i od razu zaczyna z rozmachem.


W pierwszym roku działania budżetu obywatelskiego, zdecydujemy o wydaniu – bagatela – 20 milionów złotych. To absolutny rekord wśród polskich miast!

Powyższa kwota została podzielona na projekty lokalne i ogólnomiejskie. Lokalne to takie, które będą służyły mieszkańkom i mieszkańcom jednego z pięciu rejonów, pokrywających się granicami z dawnymi dzielnicami (Bałuty, Górna, Polesie, Śródmieście, Widzew) (podział Łodzi na rejony znajdziesz tutaj). Na każdy rejon przeznaczono 15% budżetu obywatelskiego – po 3 miliony złotych. Oprócz tego 25% budżetu obywatelskiego – 5 milionów złotych – zarezerwowano na projekty, które przyczynią się do podniesienia jakości życia w całym mieście.

Budżet lokalnie ogólnomiejsko

Pieniądze można przeznaczyć na zadania, które leżą w kompetencjach gminy i powiatu. Ten bardzo szeroki katalog obejmuje różnorakie kwestie: począwszy od ochrony środowiska, budowy dróg czy polityki społecznej, poprzez edukację, kulturę, sport, a na sprawach związanych z bezpieczeństwem kończąc (pełen katalog zadań – tutaj).


Pamiętaj, że pieniądze z budżetu obywatelskiego przeznaczone są na zadania, nie dla konkretnej osoby, firmy, organizacji! Realizatorzy zadań zostaną wyłonieni w 2014 roku w ramach przetargów, bądź konkursów organizowanych przez Urząd Miasta Łodzi

W przypadku budżetu obywatelskiego, nie ma możliwości otrzymania pieniędzy “do ręki”, czy dla konkretnej firmy, bądź organizacji. By zadania, które zgłoszą mieszkanki i mieszkańcy Łodzi zostały zrealizowane jak najlepiej oraz, by uniknąć problemów z rozliczeniem funduszy, wszystkie zadania muszą przejść przez odpowiednią procedurę urzędową i pojawić się w postaci przetargów dla firm, konkursów dla organizacji, bądź zostać zrealizowane przez samo miasto. W ten sposób miasto wyłoni najlepszych realizatorów zadań, które zgłosisz! W ten sposób także, będziesz miał możliwość śledzenia i społecznej kontroli nad poszczególnymi zadaniami!

Fundacja Normalne Miasto Fenomen oraz Łódzkie Stowarzyszenie Inicjatyw Miejskich Topografie przygotowały serię kilkudziesięciu spotkań informacyjnych, spacerów oraz usług doradczych – już wkrótce na niniejszej stronie pojawi się harmonogram w którym znajdziesz najbliższe spotkanie w Twojej okolicy!

Polecamy się.

Strona główna

Dowiedz się więcej

Zadanie przeprowadzenia kampanii informacyjno-promocyjnej i edukacyjnej skierowanej do mieszkańców Łodzi, wspierającej wdrożenie budżetu obywatelskiego na 2014 r., realizowane dzięki dofinansowaniu z budżetu miasta Łodzi