Mapa własności

Jednym z warunków realizacji zadania zgłoszonego do budżetu obywatelskiego jest jego odpowiednia lokalizacja. Miasto może realizować zadania na działkach, na których jest to prawnie możliwe, w szczególności ze względu na rodzaj własności lub sposób władania.

W jaki sposób sprawdzić czy jest to możliwe? Poniżej zamieszczamy przygotowaną specjalnie dla Ciebie mapę terenu uwzględniającą różne formy jego własności lub władania. Kolor fioletowy oznacza, że działka, która Ciebie interesuje, może być tą właściwą! To dobra wiadomość – nie oznacza to jednak, że Twój projekt ma zielone światło…

Dlaczego?

Dlatego, że działki podlegają szeregowi ograniczeń i obciążeń, które mogą utrudnić bądź uniemożliwić realizację zadania. Dane o tych ograniczeniach, w tym obciążeniach na rzecz osób trzecich, są rozproszone, ze względu na wielu dysponentów (także spoza Urzędu Miasta Łodzi) oraz dotyczą stanu, który wciąż podlega zmianom. Dlatego wykluczenie istnienia ograniczeń dla realizacji danego zadania na wskazanej działce jest zadaniem złożonym, wymagającym wnikliwego sprawdzenia danych w co najmniej kilku różnych komórkach Urzędu Miasta Łodzi, oddzielnie dla każdej jednostkowej sytuacji. Pomóc w tym mogą osoby wyznaczone do kontaktów z mieszkańcami. Lista tych osób znajduje się w zakładce „budżet obywatelski” na stronie www.uml.lodz.pl.


Pamiętaj, że własność lub władanie Miasta jest warunkiem koniecznym, ale niewystarczającym, aby móc zrealizować dane zadanie na wskazanej działce

Zebranie wszystkich potrzebnych informacji nie będzie na pewno łatwe. Chętnie Ci pomożemy kierując Cię do odpowiednich komórek Urzędu Miasta Łodzi, bądź podpowiadając od kogo możesz uzyskać poszczególne informacje!