Spotkania lokalne

Spotkania
- Spotkanie dla osób głuchych i niedosłyszących

nowe-39Zapraszamy na spotkanie informacyjne dotyczące budżetu obywatelskiego dla osób głuchych i niedosłyszących. Spotkania odbędzie się 12 maja w łódzkim Oddziale Polskiego Związku Głuchych, ul. Nawrot 94/96. Spotkanie rozpocznie się o godzinie 17:00

- Spotkanie dla przedstawicieli organizacji pozarządowych

nowe-39Zapraszamy na spotkanie informacyjne dotyczące budżetu obywatelskiego dla osób reprezentujących organizacje pozarządowe. Spotkanie odbędzie się 13 maja w Małej Sali Obrad Rady Miejskiej w Łodzi, ul. Piotrkowska 104. Spotkanie rozpocznie się o godzinie 17:30

- Spotkanie dla przedstawicieli Rad Osiedli

nowe-39Zapraszamy na spotkanie informacyjne dotyczące budżetu obywatelskiego dla osób reprezentujących Rady Osiedli. Spotkanie odbędzie się 14 maja w Małej Sali Obrad Rady Miejskiej w Łodzi, ul. Piotrkowska 104. Spotkanie rozpocznie się o godzinie 17:30