Aktualności

Dotychczasowe edycje budżetu obywatelskiego w Łodzi pokazały, że mieszkańcy i mieszkanki naszego miasta chcą aktywnie zmieniać rzeczywistość wokół siebie. Efekt? W każdej z dwóch poprzednich edycji zgłoszono po kilkaset pomysłów! Znakomita większość ze zgłoszonych propozycji okazała się możliwa do realizacji i została poddana pod głosowanie.


Jeśli składałeś/ składałaś propozycję zadań w poprzednich edycjach – koniecznie sprawdź co się zmieniło w zasadach!


W tym roku procedura budżetu obywatelskiego została zmodyfikowana – Urząd Miasta Łodzi przeanalizował wyniki zeszłorocznej edycji i wprowadził zmiany, które pozwolą na jeszcze bardziej optymalne wykorzystanie dostępnych środków. Na tej stronie umieściliśmy opis poszczególnych etapów budżetu – dowiesz się z niej: