Aktualności

W dniu 29 czerwca komisja RM będzie omawiała wnioski, które mają opinię Biura Informacji i Komunikacji Społecznej (BiKS) oraz Zarządu Dróg i Transportu (ZDiT).

ID Tytuł zadania Realizator Rekomendacja (P/N)
L0023 Forum dla Łodzi – utworzenie internetowego medium łączącego mieszkańców miasta z urzędnikami. BiKS N
L0008 Przywrócenie Łodzi tradycyjnych nazw ulic. BRM N
L0003 Bezpieczniejsze skrzyżowania przez całą dobę. ZDiT N
L0004 Pomorska nie będzie już taka wąska. ZDiT N
L0005 Tramwaj na Kopcińskiego na odcinku od ul. Narutowicza do Ronda Solidarności – dokumentacja projektowa. ZDiT N
L0006 Tramwaj niskopodłogowy dla Łodzi. Modernizacja dwóch wagonów tramwajowych typu Konstal 805 z wstawieniem członu niskopodłogowego. ZDiT N
L0010 Zielone dla pieszych i rowerzystów przed samochodami. ZDiT N
L0011 Przywrócenie do ruchu liniowego niskopodłogowych tramwajów Cityrunner oraz PESA Tramicus. ZDiT N
L0013 Remont drogi dojazdowej prowadzącej do basenu przy SP 149. ZDiT N
L0019 Bezpieczne ścieżki rowerowe. ZDiT P
B0004 Polskie łąki przenosimy do miast + Rewitalizacja osiedla Berlinek. ZDiT N
B0008 Wymiana chodnika wzdłuż ul. Lutomierskiej. ZDiT P
B0009 Wymiana chodnika wzdłuż ul. Limanowskiego. ZDiT P
B0010 Remont chodnika na ul. Sierakowskiego. ZDiT P
B0011 Słupki uniemożliwiające parkowanie na ul. Limanowskiego. ZDiT P
B0028 Utwardzenie już istniejącej drogi prowadzącej do ROD “Radość”- asfaltowa nawierzchnia. ZDiT P
B0062 Naprawa chodnika. ZDiT P
G0001 Przedłużenie linii tramwajowej na Dąbrowę Przemysłową – dokumentacja projektowa. ZDiT N
G0004 Podniesienie bezpieczeństwa mieszkańców na przejściach dla pieszych wzdłuż ul. Kurczaki na Chojnach. ZDiT N
G0005 Podniesienie bezpieczeństwa – bezpieczne przejścia na drodze do szkoły ul. Socjalna – SP 162. ZDiT N
G0007 Podniesienie bezpieczeństwa – Bezpieczna droga do szkoły – SP 162. ZDiT P
G0009 Rowery – droga dla rowerów wzdłuż ul. Rzgowskiej. ZDiT P
G0010 Rowery – droga dla rowerów wzdłuż ul. Broniewskiego. ZDiT P
G0017 Przebudowa skrzyżowania ul.: Przedświt, Jutrzenki i Osobliwej. ZDiT N
G0022 Wyniesienie 2 przystanków tramwajowych na skrzyżowaniu ul.: Rzgowska/Lecznicza i Rzgowska/Piaseczna. ZDiT P
P0001 Drzewa wzdłuż ul. Legionów. ZDiT N
P0002 Uzupełnienie szpalerów drzew na Starym Polesiu oraz nowe nasadzenia ZDiT N
P0006 Wykonanie remontu nawierzchni oraz chodników (strona południowa) ul. Lorentza oraz Augustyniaka (chodnik po obu stronach) ZDiT N
P0009 Remont chodników oraz montaż nowych wiat przystankowych na pętli Zdrowie. ZDiT P
P0053 Remont chodnika wzdłuż ul.Obywatelskiej (strona nieparzysta) od ul. Pienistej do ul. Maratońskiej. ZDiT P
P0055 Remont chodnika wzdłuż ul. Wróblewskiego (strona nieparzysta) od ul. Maratońskiej do Wileńskiej ( w stronę Castoramy) ZDiT P
S0001 Festiwal braku światła z okazji wyłączenia sygnalizacji świetlnej na deptakowej Piotrkowskiej. ZDiT N
S0002 Szkolenia dla urzędników ZDiT z zakresu metod ochrony i sadzenia drzew w Strefie Wielkomiejskiej. ZDiT N
S0003 Przykrycie wykopu w ciągu trasy W-Z kratami z zielenią płożącą w celu estetyzacji przestrzeni publicznej. ZDiT N
W0001 Bezpieczny przejazd nad torami – opracowanie dokumentacji projektowej na budowę wiaduktu na przedłużeniu al. Hetmańskiej. ZDiT N
W0002 Rowerem na Olechów i Janów. Budowa drogi dla rowerów na ul. Przybyszewskiego. ZDiT P
W0003 Budowa przejazdu rowerowego i przejścia dla pieszych w ciągu ul. Przybyszewskiego na skrzyżowaniu z ul. Haska. ZDiT P
W0006 Bezkolizyjny autobus na Przybyszewskiego- wykonanie wspólnego pasa autobusowo-tramwajowego od wiaduktu w ciągu Przybyszewskiego do ul. Lodowej. ZDiT P
W0007 Tramwaj na Przybyszewskiego – doprowadzenie drugiej linii tramwajowej na Widzew-Wschód i Olechów-Janów. ZDiT N
W0028 Naprawa ulicy Skalnej na odcinku między ulicami Kasprowy Wierch, a Dębowskiego. ZDiT N
W0047 Wykorytowanie i utwardzenie ulicy Okólnej od ul. Łukaszwskiego do ul. Bursztynowej; odcinek długości ok. 800 mb. ZDiT P